Nina Berman

Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Nina Berman jest fotografem dokumentalnym. Jej głównym obszarem zainteresowania jest sytuacja polityczna i społeczna w Ameryce. Jest autorką dwóch uznanych monografii: „Purple Hearts – Back From Iraq” (Purpurowe serca – powrót z Iraku), która zawiera portrety i wywiady przeprowadzone z rannymi weteranami, oraz „Homeland” (Sprawy wewnętrzne), której tematem jest militaryzacja życia w Ameryce po wydarzeniach z 11 września 2001 roku.

Pep Bonet

Pep Bonet to wielokrotnie nagradzany filmowiec i fotograf zamieszkały w Hiszpanii. Motywem przewodnim jego prac są rejestrowane na całym globie sceny rodzajowe doskonale oddające brak równowagi we współczesnym świecie. Jego długoterminowe projekty skupiają się na problemach Afryki, a jego prace poświęcone tematyce HIV/AIDS zostały opublikowane w kilku książkach i były prezentowane na wielu wystawach na całym świecie. Pep jest również znany z wieloletniej współpracy z zespołem rockowym Mötorhead.

Andrea Bruce

Amerykańska fotograf dokumentalna Andrea Bruce w swoich pracach przedstawia problemy osób mieszkających w krajach dotkniętych wojną. Przez ponad 10 lat dokumentowała wydarzenia w najbardziej niespokojnych częściach świata, skupiając się na Iraku i Afganistanie. Pracowała jako fotograf dla Washington Post. Otrzymała wiele nagród, w tym najwyższe wyróżnienie stowarzyszenia White House News Photographers Association.

Alixandra Fazzina

Głównym tematem zdjęć brytyjskiej fotograf Alixandry Fazziny są rzadko przedstawiane w mediach konflikty oraz humanitarne następstwa wojny. Pracowała jako niezależny fotoreporter we Wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji. Jej książka „A Million Shillings” (Milion szylingów) dokumentuje exodus imigrantów i uchodźców z Somalii.

Stanley Greene

Stanley Green pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Jako fotoreporter zajmował się wszystkim – sceną punk-rockową w San Francisco w latach 70-tych i 80-tych, upadkiem Muru Berlińskiego, klęską głodową w Sudanie, katastrofalnym wyciekiem gazu w Bhopalu czy walkami rebeliantów w Czeczenii. W 2010 roku opublikował swoją książkę pod tytułem „Black Passport” (Czarny paszport). Za swoją pracę w różnych zakątkach świata był 5-krotnym laureatem World Press Photo – najważniejszego konkursu branżowego fotografów z całego świata pracujących dla prasy.
Stanley Greene jest jednym z założycieli fundacji NOOR. Stanley zmarł we Francji, w Paryżu, 19 maja 2017 roku.

Tanya Habjouqa

Tanya Habjouqa, zamieszkała we Wschodniej Jerozolimie, jest wielokrotnie nagradzanym fotografem, dziennikarzem i pedagogiem. Interesuje się głównie kwestiami równości płci, przedstawianiem inności, wywłaszczeniem i prawami człowieka, a w szczególności stale zmieniającą się dynamiką społeczno-polityczną na Bliskim Wschodzie. Jej projekt „Occupied Pleasures” (Przyjemności pod okupacją) został wyróżniony nagrodą World Press Photo i zaowocował wydaniem książki.

Yuri Kozyrev

Yuri Kozyrev z Rosji od ponad 25 lat dokumentuje wydarzenia zmieniające oblicze świata – od upadku Związku Radzieckiego po wojnę w Iraku, gdzie pracował jako fotograf na zlecenie TIME Magazine. Ostatnio dokumentował rewolucje arabskie i ich następstwa w Bahrajnie, Jemenie, Tunezji, Egipcie i Libii. Jego prace są często prezentowane na wystawach i zdobyły wiele międzynarodowych nagród.

Bénédicte Kurzen

Pierwszym poważnym zadaniem w karierze francuskiej fotograf dokumentalnej Bénédicte Kurzen było przedstawienie konfliktu w Strefie Gazy, Iraku i Libanie. Przez ostatnie 10 lat skupiała się ona na Afryce – poznawała życie społeczeństwa po zakończeniu apartheidu w RPA, a ostatnio pracowała w Nigerii. Dzięki stypendium otrzymanym z Centrum Pulitzera opublikowała zbiór prac poświęconych Nigerii pt.: „A Nation Lost To Gods” (Naród zapomniany przez bogów).

Sebastián Liste

Hiszpański fotograf dokumentalny i socjolog Sebastian Liste dokumentuje głębokie zmiany kulturowe i współczesne problemy Ameryki Łacińskiej i regionu Morza Śródziemnego. Specjalizuje się w długoterminowych, złożonych projektach, których celem jest nakłonienie do refleksji nad konsekwencjami zasad narzuconych społeczeństwom. Jego projekty, takie jak projekt „On The Inside” (Za murami) poświęcony życiu więźniów w zakładach karnych w Wenezueli, otrzymały wiele nagród.

Kadir van Lohuizen

Pochodzący z Holandii Kadir von Lohuizen fotografował kraje dotknięte wojną, ale najlepiej znany jest prawdopodobnie ze swoich długoterminowych projektów poświęconych siedmiu rzekom świata, podnoszącemu się poziomowi mórz, branży wydobycia diamentów oraz migracji w obu Amerykach. Prace wykonane w ramach projektu poświęconego branży wydobycia diamentów zostały opublikowane w albumie „Diamond Matters” (Diamentowe sprawy) i otrzymały nagrodę World Press Photo, natomiast zdjęcia wykonane na potrzeby projektu Via PanAm zostały zaprezentowane na wystawie objazdowej i wydane w postaci książki.

Jon Lowenstein

Amerykański fotoreporter Jon Lowenstein specjalizuje się w realizacji długoterminowych i złożonych projektów, których motywami przewodnimi są władza, ubóstwo, dyskryminacja rasowa i przemoc. Tematem jego projektu „Shadow Lives USA” (Życie w cieniu USA) jest szlak migracji z Ameryki Środkowej. Jego inne prace przedstawiały m.in. skutki trzęsienia ziemi na Haiti oraz następstwa przemocy społecznej w Gwatemali. Za swoje osiągnięcia otrzymał kilka nagród. Jest członkiem globalnej sieci TED.

Francesco Zizola

Włoski fotograf dokumentalny Francesco Zizola dokumentował przebieg najważniejszych konfliktów na świecie, koncentrując się na kwestiach społecznych i humanitarnych, a także przedstawiał zapomniane kryzysy, często pomijane przez media głównego nurtu. Otrzymał 10 nagród World Press Photo i wydał 7 książek, w tym „Born Somewhere” (Miejsce urodzenia) – badanie warunków życia dzieci w 27 krajach.