Oświadczenie dotyczące prywatności

Informacje o polityce prywatności Nikon Europe

W niniejszych informacjach o polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Informacje o polityce prywatności mają zastosowanie do wszystkich Państwa danych osobowych, jakie przetwarzamy, gdy zamawiają, kupują lub korzystają Państwo z naszych produktów i usług, odwiedzają nasze strony internetowe, korzystają ze wsparcia dla klientów lub w inny sposób wchodzą w interakcję z firmą Nikon. Nikon szanuje prywatność i przyznaje, iż przetwarzanie danych osobowych we właściwy i zgodny z prawem sposób stanowi istotny obowiązek w wymiarze społecznym, jak również deklaruje, że będzie dbać o ochronę danych osobowych. Niniejsze informacje o polityce prywatności są częścią Zasad zachowania poufności informacji Grupy Nikon. Dotyczy ona Państwa (dalej „Państwo”) jako naszych perspektywicznych, aktualnych i byłych klientów oraz/lub dostawców oraz korzystania przez Państwa z naszych produktów i usług, naszych stron internetowych, jak również innych relacji biznesowych ze spółką Nikon Europe BV. W niniejszych informacjach o polityce prywatności wyjaśnimy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe. W związku z tym zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią niniejszego powiadomienia.

Spółka Nikon Europe BV, z siedzibą pod adresem Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, Holandia, gdzie Nikon posiada swoją europejską centralę (dalej „Nikon”, „my”, „nasze” oraz pokrewne formy) jest częścią Grupy Nikon. To tutaj, w Holandii, podejmowane są przez Nikon główne decyzje odnośnie celów i środków związanych z przetwarzaniem danych klientów w Europie. Jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych opisanych w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Jeśli pragną Państwo skorzystać z przysługujących im praw, m.in. prawa do uzyskania dostępu do, skorygowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych bądź też wycofać swoją zgodę, jak również zadać jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo nawiązać z nami kontakt zgodnie z niniejszymi informacjami o polityce prywatności.