Partnerstwa Nikon

PROJEKTY I WSPÓŁPRACA Z FIRMĄ NIKON

Firma Nikon współpracuje z fotografami w całej Europie, którzy dzięki temu partnerstwu mogą przedstawiać głębsze spojrzenie na współczesne problemy. Ponadto firma Nikon zapewnia rozpoczynającym karierę fotoreporterom okazje do podnoszenia umiejętności, a zawodowym fotografom – pole do rozwoju kreatywności i inspirowania innych. Od wielu lat wspieramy twórców reportaży poświęconych kwestiom humanitarnym i organizujemy wydarzenia mające na celu wymianę wiedzy.