Nikon Imaging | Polska | Europa

Dzięki serii Z artyści wizualni odkrywają nowe możliwości tworzenia

Korzystając z rewolucyjnego systemu bezlusterkowego serii Z, fotografowie reprezentujący wszystkie poziomy zaawansowania opowiadają historie w zupełnie nowy sposób. Przedstawiamy fotografów #Zcreators.

Fotografowie #Zcreators są uprawnieni przez firmę Nikon do demonstrowania szerokiej publiczności możliwości i sposobu używania produktów tej marki. Posiadają jednak pełnię praw autorskich do swoich prac. Fotografowie #Zcreators są niezależnymi współpracownikami, nie są zatrudnieni przez firmę Nikon. Fotografowie #Zcreators są odpowiedzialni za treść swoich fotografii, stron internetowych, wystaw i grafiki, a także za sposób pozyskania tej treści. Przekaz, przekonania i punkt widzenia wyrażany na fotografiach, stronach internetowych, wystawach i grafikach fotografów #Zcreators nie muszą odzwierciedlać opinii, przekonań i punktu widzenia firmy Nikon ani żadnego z jej pracowników.

WIĘCEJ NIŻ BEZLUSTERKOWIEC – BEZLUSTERKOWY SYSTEM NIKON

WIĘCEJ ŚWIATŁA, WIĘCEJ WYRAZU

#CREATEYOURLIGHT