NPS w Polsce

Sprzęt serwisowany w trybie NPS

Niniejsza lista sprzętu NIE JEST listą kwalifikujacą do uczestnictwa w programie NPS. Jest ona INFORMACJĄ o produktach zawodowych, które są serwisowane. Naprawom serwisowym w trybie NPS podlegają egzemplarze sprzętu, będące własnością członka NPS, które zostały zarejestrowane w jego profilu za pośrednictwem strony rejestracji. [Data aktualizacji: 29 listopada 2023 r.]

Sprzęt serwisowany w trybie NPS