NPS w Polsce

Sprzęt zawodowy NPS

Niniejsza lista jest "listą kwalifikującą do programu NPS", czyli osoby, które posiadają 2 lustrzanki i 3 obiektywy spośród wymienionych poniżej, mogą ubiegać się o uczestnictwo w NPS. NIE OZNACZA ona jednak, że każdy z wymienionych w niej modeli jest serwisowany. Patrz - Lista sprzętu serwisowanego w trybie NPS. [Data aktualizacji: 29 listopada 2023 r.]