NPS w Polsce

Testy sprzętu NPS

Uczestnicy programu NPS mają możliwość sprawdzenia wybranego przez siebie sprzętu profesjonalnego podczas kilkudniowych testów. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z testowania sprzętu NPS oraz listę dostępnych produktów.
Zasady korzystania 
  1. Magazyn NPS służy do jednorazowych kilkudniowych testów dla uczestników programu.
  2. Termin testowania musi zostać każdorazowo uzgodniony i potwierdzony z Nikon.
  3. Sprzęt w czasie wypożyczenia pozostaje cały czas własnością Nikon.
  4. Uczestnik programu NPS, który wypożycza sprzęt do testów zobowiązuje się zwrócić do Nikon wypożyczony zestaw w nienaruszonym stanie po upływie ustalonego terminu. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu z osobą obsługującą magazyn NPS, termin może zostać skorygowany.
  5. Uczestnik programu NPS, który wypożycza sprzęt do testów odpowiada za powierzone produkty do ich pełnej wartości katalogowej.
  6. Nikon zastrzega sobie prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu do testów w uzasadnionych przypadkach (potrzeby wewnętrzne, wcześniejsza rezerwacja terminu dla innego uczestnika programu NPS). 

 

[Data aktualizacji: 26 września 2022]

Sprzęt testowy dostępny w magazynie NPS