27-08-2019

FIRMA NIKON WPROWADZA DEDYKOWANĄ TABELĘ 3D LUT DLA FORMATU N-LOG I INFORMUJE O ZAPEWNIENIU OBSŁUGI WYJŚCIA WIDEO W FORMACIE RAW W APARATACH NIKON Z 7 i Z 6

Firma Nikon wprowadza dedykowaną tabelę LUT (lookup table) dla filmów rejestrowanych w formacie N-Log, dostępnym w aparatach Z 7Z 6. Jeszcze w tym roku zostanie udostępnione nowe uaktualnienie oprogramowania sprzętowego dla aparatów Z 7Z 6, które będą obsługiwały bezpośrednie wyjście wideo w formacie RAW. Oprogramowanie pozwoli na nagrywanie w formacie wideo ProRes RAW na monitorze/rejestratorze Ninja V 4K HDR firmy ATOMOS, która współpracuje z firmą Nikon w dziedzinie technologii wyjścia wideo w formacie RAW.

Dzięki aktualizacji oprogramowania, aparaty Nikon Z 7Z 6 staną się pierwszymi aparatami konsumenckimi z wyjściem wideo w formacie RAW, które obecnie jest dostępne tylko w profesjonalnych kamerach filmowych. Pliki wideo RAW zawierają najbogatsze informacje o obrazie, podobnie jak dane RAW zdjęć. Ze względu na jeszcze większą swobodę gradacji kolorystycznej podczas postprodukcji, wyjście wideo w formacie RAW zapewni aparatom bezlusterkowym firmy Nikon możliwości porównywalne z profesjonalnymi kamerami filmowymi i uczyni z nich przystępne cenowo rozwiązanie do produkcji filmów pełnometrażowych. Obsługa wyjścia wideo w formacie RAW będzie wymagała dodatkowej wewnętrznej modernizacji, którą trzeba będzie przeprowadzić w lokalnym centrum serwisowym Nikon za opłatą.

Dedykowana tabela LUT dla formatu N-Log firmy Nikon jest kompatybilna z przestrzenią barw Rec. 709. Jest to również tabela LUT 3D, która oprócz korekcji kolorów RGB umożliwia regulację jasności, nasycenia i odcienia. Tabela LUT to zbiór wartości kolorów RGB, który podczas postprodukcji jest używany do gradacji kolorystycznej w celu uzyskania żądanego wyglądu materiału wideo. W aparatach Z 7 i Z 6 wyjście HDMI w formacie N-Log jest zoptymalizowane do nagrywania z 10-bitową głębią kolorów, dzięki czemu pozwala na wykorzystanie pełnego zakresu dynamiki matrycy. Wyjście to umożliwia rejestrowanie bogatych informacji o gradacji w obszarach prześwietlonych i zacienionych, aby zapewnić większą swobodę gradacji kolorystycznej.

Tabelę LUT będzie można bezpłatnie pobrać ze stron centrum pobierania firmy Nikon poświęconych aparatom Nikon Z 6 i Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/.

- Włączenie wyjścia wideo w formacie RAW wymaga modyfikacji wewnętrznych ustawień aparatu w ramach usługi świadczonej przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Nikon. Za usługę zostanie naliczona opłata zgodnie z lokalnym cennikiem.