Warunki użytkowania

 • 1. Stosowanie i akceptacja Warunków użytkowania

 • 2. Ograniczenia użytkowania w aspekcie praw własności intelektualnej

 • 3. Znaki towarowe

 • 4. Niedozwolone użytkowanie

 • 5. Odpowiedzialność za nazwę użytkownika i hasło

 • 6. Ochrona danych

 • 7. Łącza do witryn internetowych osób trzecich

 • 8. Ograniczenie odpowiedzialności

 • 9. Odszkodowania

 • 10. Odmowa dostępu

 • 11. Podporządkowanie się władzom

 • 12. Przenoszenie praw

 • 13. Zmiana Warunków użytkowania

 • 14. Hierarchia ważności

 • 15. Rozdzielność postanowień

 • 16. Prawo właściwe i sądy właściwe