Nikon Imaging | Polska | Europa

Informacja o polityce prywatności

NIKON CEE GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE (POLAND) - INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

W niniejszej informacji o polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy wszystkich dotyczących Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas w trakcie zamawiania, zakupu lub korzystania przez Państwa z naszych produktów i usług, odwiedzania naszych stron internetowych, korzystania z naszego wsparcia klienta lub innych kontaktów z Państwa strony z firmą Nikon.

Nikon szanuje prywatność i uznaje, że przetwarzanie danych osobowych w sposób zgodny z prawem i prawidłowy jest ważnym obowiązkiem wynikającym z odpowiedzialności społecznej i deklaruje, że będzie dążyć do ochrony danych osobowych. Niniejsza informacja o polityce prywatności jest częścią Oświadczenia Grupy Nikon o ochronie prywatności <url: www.nikon.co.jp/main/eng/privacy_policy.htm > i dotyczy wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących naszych potencjalnych, obecnych i byłych klientów i dostawców oraz korzystania przez nich z naszych produktów i usług, naszej strony internetowej http://www.nikon.pl lub jakiejkolwiek innej współpracujący z Nikon CEE GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w Polsce (w dalszej treści będziemy się zwracać do naszych klientów i dostawców będących odbiorcami niniejszego pisma używając zwrotu "Państwo"). W niniejszej informacji o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Dlatego też zachęcamy do uważnego zapoznania się z jej treścią.

  • 1. Kim jesteśmy

  • 2. Jakie dane osobowe gromadzimy i co robimy z Państwa danymi

  • 3. Sposób gromadzenia Państwa danych

  • 4. Udostępnianie informacji

  • 5. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych

  • 6. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

  • 7. Przysługujące Państwu prawa

  • 8. Jak dbamy o niniejszą politykę

  • 9. Dane kontaktowe dla potrzeb zapytań o ochronę prywatności

  • 10. ZAŁĄCZNIK