WSPIERANE PROJEKTY

Fotografowie dokumentalni zrzeszeni w agencji NOOR współpracują w ramach grupowych projektów poświęconych zagadnieniom o globalnym znaczeniu. Agencja zrealizowała m.in. następujące projekty: projekt „Consequences” (Konsekwencje) przedstawiający skutki zmiany klimatu, projekt „Food For Thought” (Pożywka dla umysłu) dotyczący łańcucha dostaw żywności i marnotrawstwa jedzenia, projekt „The New Brazil” (Nowa Brazylia) poświęcony ożywieniu gospodarczemu w tym kraju, a także projekty „Modern Day Slavery” (Współczesne niewolnictwo) oraz „Light on Africa” (Światło na Afrykę).

Konsekwencje

Tematem przewodnim projektu „Konsekwencje” są kwestie związane ze zmianą klimatu wynikającą z globalnego wzrostu temperatury. Prace wykonane w ramach tego realizowanego przez wiele lat projektu grupowego przedstawiono podczas szczytu ONZ poświęconego zagadnieniom klimatu w Kopenhadze w 2009 r., w trakcie którego fotografowie z agencji NOOR uczestniczyli w panelu dyskusyjnym z międzynarodowymi przywódcami i decydentami.

Rozwiązania

Po projekcie „Konsekwencje” rozpoczęto projekt „Solutions” (Rozwiązania), który pokazuje sposoby walki ze skutkami zmiany klimatu i przedstawia działania osób poszukujących bardziej zrównoważonego stylu życia. Prace wykonane w ramach tego grupowego projektu, który zakończył się w 2010 r., przedstawiają historie ludzi korzystających z alternatywnych źródeł zasilania i energii odnawialnej, a także sposoby radzenia sobie z rosnącymi temperaturami.

Nowa Brazylia

Projekt „Nowa Brazylia” przedstawia skomplikowane życie współczesnego społeczeństwa na tle ożywienia gospodarczego. Prace wykonane w ramach tego grupowego projektu realizowanego przez agencję NOOR przedstawiają wiele oblicz tego kraju, charakteryzującego się bogactwem zasobów naturalnych i wielokulturowością, którego znaczenie na arenie międzynarodowej stale rośnie.

Pożywka dla umysłu

Projekt „Pożywka dla umysłu” był poświęcony badaniu łańcucha dostaw żywności i marnotrawstwa jedzenia na całym świecie, w tym nietypowym zjawiskom kulturowym, takim jak konkursy w jedzeniu organizowane w Stanach Zjednoczonych, których uczestnicy się obżerają, aby wygrać nagrodę. Prace wykonane w ramach projektu dokumentują działania zmierzające do ograniczenia marnotrawstwa żywności, nie tylko w celu zaoszczędzenia pieniędzy, ale także zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Współczesne niewolnictwo

Podczas realizacji projektu „Współczesne niewolnictwo” fotografowie z agencji NOOR zgłębiali temat handlu ludźmi i niewolnictwa. Ten grupowy projekt podnosi świadomość i podkreśla pilną naturę problemu, który dotyka około 20,9 mln osób – z czego 27% stanowią dzieci – w krajach na całym świecie.

Światło na Afrykę

„NOOR na Afrykę” oznacza „Światło na Afrykę”. Projekt przedstawia nowy wizualny dialog na temat kontynentu, kwestionujący sposób komponowania i opowiadania historii. Portrety Afryki stworzono w oparciu o historie ekspresji politycznej i społecznej w Tunezji, Sudanie Południowym, Ghanie, Mozambiku, Burkina Faso i Botswanie.