Wsparcie dla naszych lokalnych społeczności

Jesteśmy dumni z inicjatyw, które wspieramy i wysiłków naszych pracowników na rzecz lepszego świata dla wszystkich. Projekty te, prowadzone przez nasze krajowe, lokalne zespoły, to zaledwie kilka z przykładów, jak odwdzięczamy się europejskim społecznościom, w których działamy.

Dzień Dziewcząt — Niemcy

Zapraszając grupę dziewcząt w wieku 13-15 lat na warsztaty z technicznych dziedzin mikroskopii i fotografii, Nikon GmbH dołączył do ogólnokrajowej inicjatywy, która ma na celu zachęcanie nastolatek, by rozważały podejmowanie zajęć tradycyjnie wykonywanych przez mężczyzn.

Krwiodawstwo — Rosja

Nikon Russia dwa razy w roku promuje oddawanie krwi na rzecz chorych dzieci. Oddana krew przekazywana jest do rosyjskiego Narodowego Centrum Badań Pediatryczno-Hematologicznych, Onkologicznych i Immunologicznych im. Dmitrija Rogaczewa (Dmitry Rogachev National Research Centre of Paediatric Haematology, Oncology and Immunology), które zapewnia opiekę zdrowotną dla przeszło 500 dzieci dotkniętych chorobami krwi.

Sprzątanie plaży — Holandia

Nikon Europe i Nikon Netherlands nawiązały współpracę z fundacją Sea First, aby walczyć z problemem zanieczyszczenia lokalnych plaż plastikiem. Czterdziestu czterech pracowników firmy Nikon — w tym prezesi Nikon Holdings Europe, Nikon Instruments Europe i Nikon Europe BV – udało się na plażę, aby w trzy godziny zebrać 2000 śmieci. Fundacja Sea First otrzymała ponadto darowiznę na prowadzone przez siebie działania na rzecz ochrony plaż, a jej założyciel wygłosił przemówienie na temat rosnącego problemu zanieczyszczenia wód morskich i tego, jak pojedyncze osoby mogą przyczynić się do jego zwalczania.

Ograniczyć, użyć ponownie, oddać do recyklingu — Węgry

Nikon Hungary wsparł program jednej ze szkół, mający na celu przeszkolenie dzieci pod kątem świadomości ekologicznej, przekazując siedem palet papieru do recyklingu. W ramach odrębnej inicjatywy w okresie bożonarodzeniowym zbierano również nadające się do dalszego użytku zabawki i ubrania jako dary dla osób potrzebujących, przyczyniając się tym samym do ograniczenia ilości odpadów i zapewniając tak bardzo potrzebne wsparcie dla osób w trudnej sytuacji.

Organizacja charytatywna wybrana przez pracowników — Wielka Brytania i kraje skandynawskie

Personel Nikon w Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich corocznie wybiera organizację dobroczynną, której udzieli wsparcia. Od początku akcji w Wielkiej Brytanii w 2005 roku pracownicy zebrali ponad 258 000 euro. Organizacje charytatywne działały zawsze w obszarze opieki zdrowotnej - były to hospicja, ośrodek opieki nad chorymi na raka, centra badań nad chorobą Alzheimera i ośrodki psychiatryczne. Choć nasi pracownicy koncentrują się na zbieraniu funduszy, ich wysiłki zwracają również publiczną uwagę na pracę wspieranych organizacji oraz stwarzają możliwości rekrutowania wolontariuszy.

Light on Small (Małe w świetle uwagi) — Holandia

W ramach wspólnego projektu, nasze trzy spółki z siedzibą w Amsterdamie — Nikon Holdings Europe, Nikon Europe BV oraz Nikon Instruments Europe BV — wniosły swój wkład w inicjatywę Eco-Schools prowadzoną od 2017 roku przez Foundation for Environmental Education (Fundację na rzecz Edukacji Ekologicznej, FEE), stwarzając oryginalny program o nazwie ‘Light On Small’ (‘Małe w świetle uwagi’). Zapewniając fundusze na opracowanie materiałów edukacyjnych i przekazując mikroskopy i aparaty firmy Nikon, organizatorzy projektu pragną podnieść świadomość problematyki środowiskowej u dzieci w wieku szkolnym. Około 300 dzieci z pięciu szkół skorzystało już z tego programu.