02-07-2018

Weronika Mliczewska wywiad z fotografem na Szerokim Kadrze

Reżyserka filmów dokumentalnych i reklamowych, autorka projektów fotograficznych oraz wystaw, autorka książki pt. ,,Na początku jest koniec. Na szlakach duchowości Majów", Wyd. Muza SA, a także założycielka bloga pt. Veroetnika, gdzie jako storyteller dzieli się historiami z drogi za pomocą słowa, dźwięku, obrazu i filmu.

W swoich projektach fotograficznych i filmowych artystka czerpie z antropologii kulturowej, a w centrum stawia człowieka oraz wspólne doświadczanie jego kontekstu kulturowego. Zabrało ją to w serce hermetycznych rytuałów wśród Majów, Huicholi, szamanów Sangoma w RPA, Zulusów, pustelników w Himalajach, czy mnichów buddyjskich. Temat spotkania z drugim człowiekiem podjęła w swoim dokumencie ,,Long Way", w którym zabiera widza ponad granice racjonalności, by eksplorować przestrzeń wolną od kulturowych ograniczeń.

W swoich projektach przenosi sumę doświadczeń zebranych wśród ludów rdzennych i mniejszości w przestrzeń twórczą, by za pomocą fotografii i filmu znosić podziały i stawać się mostem pomiędzy prastarymi tradycjami, a nowoczesnością oraz pomiędzy grupami, dla których jej twórczość staje się głosem.

Zapraszamy do oglądania!

Tytuł pracy domowej: “Ja jestem innym Tobą”. Jak co miesiąc do wygrania: gadżety Szerokiego Kadru i voucher 600  zł na wybraną dowolnie pozycję z oferty Akademii Nikona!