Nikon Imaging | Polska | Europa

Świat Nikona

Nikon na świecie

Nikon realizuje działania z zakresu zrównoważonego rozwoju w wielu obszarach. Czy wiecie, że?

- Nikon dba, by stworzyć przyjazne środowisku miejsce pracy. Między innym z tego powodu w 2009 roku przebudowana została niemiecka siedziba firmy. Dzięki wymianie materiału, z którego wykonane są ściany zredukowano o 30% zewnętrzny hałas i ograniczono zużycie energii o 23% w zimie i 5% w lecie.

- Z okazji 90-tej rocznicy powstania firmy Nikon uruchomiliśmy specjalny projekt stypendialny w Tajlandii, otwierający drogę do podstawowej edukacji dla dzieci z najbiedniejszych regionów.

- Staramy się redukować emisję CO2 do atmosfery - między 2006 a 2011 rokiem udało nam się zmniejszyć ją o 30%.

- Na całym świecie Nikon podejmuje działania, mające na celu pomoc lokalnym społecznościom. Przykładowo w Wielkiej Brytanii pracownicy firmy opiekowali się dziećmi, naprawiali ubrania, uczyli fotografii, przygotowywali wydawnictwa oraz sprzedawali niepotrzebne wyposażenie biura by pomóc National Blind Childern's Society - stowarzyszeniu niewidomych dzieci.

- Zatrudnienie - Przestrzeganie praw człowieka i pracownika, a także dbałość o zachowanie właściwych proporcji pomiędzy pracą a życiem prywatnym to podstawowe zasady dla firmy Nikon. Dzięki temu nasi pracownicy zostają z nami przez długie lata - średni czas pracy w Nikon Corporation wśród mężczyzn to aż 19 lat.

- Od 1969 roku odbywa się Nikon Photo Contest International, który pozwala wymieniać prace, inspiracje i doświadczenia zarówno amatorom, jak i profesjonalnym fotografom przyczyniając się do rozwoju sztuki fotografii.

- Nikon jest partnerem inicjatywy Tables For Two (TFT), walczącej z głodem w krajach rozwijających się oraz niezdrowymi nawykami żywieniowymi w krajach rozwiniętych.

- W Europie Nikon jest częścią Green Dot - systemu gwarantującego, że zbieranie i utylizacja odpadów oraz recykling opakowań prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów.