Świat Nikona

Kodeks postępowania firmy Nikon

Kodeks postępowania firmy Nikon

Kodeks postępowania firmy Nikon („Kodeks postępowania”) określa podstawowe standardy zachowań i postępowania wszystkich dyrektorów, urzędników i pracowników firmy Nikon Corporation oraz jej jednostek zależnych na całym świecie („Pracownicy”).

Nikon na świecie

Nikon na świecie

Poprzez swoją działalność Nikon stara się realizować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu nie tylko we wszystkich obszarach związanych z produkcją i dystrybucją produktów, ale także wobec społeczeństwa. Na całym świecie podejmowanych jest wiele inicjatyw z zakresu CSR zarówno w ramach struktur firmy, jak i w lokalnych społecznościach, których częścią jest Nikon. Zapraszamy do bliższego poznania aktywności CSR marki Nikon na świecie.

Działania CSR w Polsce

Działania CSR w Polsce

Nikon Polska od kilku lat aktywnie angażuje się w inicjatywy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. W ostatnim czasie do projektów edukacyjnych, dołączył także program ekologiczny. Zachęcamy do bliższego zapoznania się z działalność Nikon Polska w zakresie CSR.

Raporty CSR

Raporty CSR

od 2001 Nikon przygotowuje sprawozdania, ukazujące w sposób całościowy dotychczasowe działania firmy w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przez pierwsze 5 lat sprawozdania dotyczyły przede wszystkim projektów dążących do ograniczenia negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne. Począwszy od 2006 raport został rozszerzony także o inne zagadnienia zrównoważonego rozwoju. W raporcie szczegółowo opisane zostały cele wyznaczane przez firmę Nikon w kolejnych latach przez oraz ich realizacja, a także poszczególne aktywności z obszarów takich jak zarządzanie ryzykiem, produkcja, wpływ na środowisko naturalne czy zaangażowanie w społeczności lokalne.

Archiwum