Nikon Imaging | Polska | Europa

Świat Nikona

Biuletyn Nikon, marzec 2017

Jak przyznawać akredytacje? Panel roboczy Fotoprawo.pl

Celem spotkania było wypracowanie dobrych praktyk w procesie akredytacyjnym. W dyskusji uczestniczyli zawodowi fotografowie, przedstawiciele związków sportowych, agencji fotograficznych oraz dziennikarze.