Nikon Professional Services

Sprzęt zawodowy kwalifikujący do Programu NPS

Poniższa lista jest "listą kwalifikującą do programu NPS",  czyli osoby, które posiadają 2 lustrzanki i 3 obiektywy spośród wymienionych poniżej, mogą ubiegać się o uczestnictwo w NPS. NIE OZNACZA ona jednak, że każdy z wymienionych w niej modeli jest serwisowany. Patrz - Lista sprzętu serwisowanego w trybie NPS. 

[Data aktualizacji: 20 września 2022]

  • Lustrzanki cyfrowe

  • Aparaty bezlusterkowe

  • Optyka AF

  • Optyka MF

  • Optyka do aparatów bezlusterkowych