Nikon Professional Services

Regulamin NPS

 • § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 2. ZAKRES PROGRAMU NPS

 • § 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE NPS

 • § 4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 • § 5. USŁUGI SERWISOWE

 • § 6. BEZPŁATNE TESTY SPRZĘTU

 • § 7. BEZPŁATNA PRENUMERATA MAGAZYNU NIKON PRO

 • § 8. DEDYKOWANE SZKOLENIA I WARSZTATY

 • § 9. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 • § 10. DANE OSOBOWE

 • § 11. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE