Nikon Imaging | Polska | Europa

01-04-2018

WSPÓŁPRACA FIRMY NIKON I AGENCJI NOOR W 2018 ROKU: REPORTAŻE I ZAAWANSOWANE WARSZTATY

Firma Nikon i agencja NOOR kontynuują współpracę w 2018 roku. Jej celem jest zapewnienie wsparcia dla założonego w Amsterdamie kolektywu fotografów-dokumentalistów, tak aby mogli oni opowiadać historie, o których powinien usłyszeć świat. Firma Nikon zapewnia aparaty i obiektywy na potrzeby długoterminowych projektów agencji NOOR, które skupiają się na przyczynach globalnych problemów. Częścią tej współpracy są także szkolenia w ramach Akademii Nikon-NOOR, w czasie których fotografowie z agencji NOOR dzielą się swoją wiedzą z utalentowanymi dokumentalistami z całej Europy.

Wśród projektów grupy NOOR sponsorowanych przez firmę Nikon jest m.in. projekt Zmiany klimatu skupiający się na problemach związanych ze zmianami w środowisku naturalnym i podnoszącym się poziomem mórz. Projekt ten podzielony jest na dwie części: Konsekwencje i Rozwiązania. Projekt Współczesne niewolnictwo zgłębia temat współczesnego handlu ludźmi i niewolnictwa.

Działalność akademii Nikon-NOOR w 2018 roku rozpoczęła się od wiosennych szkoleń w Polsce, Szwecji i Belgii. Daty kolejnych szkoleń zostaną podane później w tym roku. W każdym kraju w tych zaawansowanych warsztatach weźmie udział 15 uczestników, którzy będą doskonalić swój warsztat pod okiem najlepszych fotoreporterów. Uczestnicy nauczą się, jak lepiej dobierać kolejność zdjęć i tworzyć wizualne opowieści, a także zyskają umiejętności niezbędne podczas pracy w terenie i spotkań z potencjalnymi klientami. Instruktorzy NOOR podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z dokumentowaniem zmian społecznych, konfliktów i problemów ekologicznych na całym świecie. Koszt szkolenia każdego uczestnika pokrywa firma Nikon, która jest sponsorem Akademii. W ten sposób chce zachęcić młodych, utalentowanych dokumentalistów do rozwijania ich umiejętności.

Michel du Croix, dyrektor generalny działu ds. satysfakcji klienta w firmie Nikon Europe, powiedział:

„Firma Nikon jest dumna z faktu, że, współpracując z agencją NOOR, pomaga dokumentować istotne problemy oraz szkoli nową generację fotografów w ramach Akademii Nikon-NOOR. Chcemy wspierać społeczność fotografów, wspomagając przygotowywanie przejmujących i poruszających reportaży, a także dając młodym fotoreporterom dostęp do fachowej wiedzy”.

Więcej informacji:

http://noorimages.com/announcing-the-2018-nikon-noor-academy-masterclasses/