08-04-2020

Stanowisko Nikon w sprawie COVID-19

Pragniemy zapewnić Wszystkich, iż zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów, Pracowników, jak i lokalnych Społeczności, pozostają dla nas absolutnie najistotniejsze w obecnej niespotykanej dla Wszystkich sytuacji pandemii wirusa COVID-19.

Uważnie obserwujemy rozwój sytuacji i rozporządzenia rządowe we wszystkich krajach Europy. W każdym z nich, zgodnie z oficjalnymi rekomendacjami, wdrożyliśmy działania zmierzające do fizycznego zamknięcia biur na rzecz pracy zdalnej tych pracowników, których zadania zawodowe na to pozwalają. Wiąże się to z brakiem bezpośredniego dostępu do centrum serwisowego, które funkcjonuje w oparciu o usługi kurierskie. W ten sposób maksymalnie ograniczamy możliwość przekazywania wirusa i chronimy przed nim naszych pracowników (aktualne informacje na ten temat znajdują się na lokalnej stronie internetowej). Kontakt z zespołem NPS rekomendujemy mailowy lub poprzez https://www.nikonimgsupport.com/.

Mimo ciągłej niepewności związanej z procesami produkcji i logistyką, zapewniamy aktualne informacje o zmianach w dostępności naszych produktów i usług. Codziennie rewidujemy nasze plany utrzymania ciągłości działania, aby zapewnić na miarę możliwości maksymalny poziom naszych usług.

Możecie być pewni, że zespół Nikona w Europie jest nadal do Waszych usług. Zachęcamy każdego do wszelkich środków bezpieczeństwa, jakie są potrzebne, abyśmy wszyscy w tym czasie okazywali troskę o wspólne bezpieczeństwo. Jesteśmy w tym razem.