Nikon Imaging | Polska | Europa
 

REGULAMIN Promocji NIKON „Natychmiastowy Rabat”

1.

Promocja Natychmiastowy Rabat (dalej: „Promocja”) jest promocją spółki Nikon CEE GmbH, Wagenseilgasse 5, 1120 Wiedeń działającej poprzez oddział w Polsce (dalej: „Nikon”). Nikon realizuje Promocję za pośrednictwem uczestniczących w akcji odsprzedawców detalicznych a zarazem autoryzowanych dystrybutorów marki Nikon w Polsce (dalej: „Uczestnik”) oraz sklepu internetowego https://store.nikon.pl/. Lista wszystkich Uczestników jest dostępna na stronie nikon.pl/promocje

2.

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Do udziału w Promocji uprawnieni są wszyscy Klienci końcowi/Konsumenci (osoby fizyczne i prawne zwani „Klientami”), za wyjątkiem odsprzedawców hurtowych i innych pozostałych. Udział w tej promocji jest dobrowolny dla Klientów. W rozumieniu niniejszego Regulaminu stroną dla Klienta końcowego/Konsumenta jest Uczestnik.

4.

Promocja jest ograniczona w czasie od środy 15.05.2019 godzina 00.01 do czwartku 15.08.2019 godzina 23.59 włącznie, dalej zwanym Okresem Promocji.

5.

W ramach Promocji Klientowi udzielany jest Rabat Promocyjny, potrącony bezpośrednio przez Uczestnika w punkcie zakupu. Inne niż natychmiastowe wystawienie dokumentu sprzedaży z Rabatem Promocyjnym lub inna forma realizacji Rabatu Promocyjnego nie jest możliwa w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

6.

Rabat Promocyjny zostanie udzielony na Produkty Promocyjne Nikon zgodnie z Tabelą 1 oraz Tabelą 2 poniżej.

7.

 

Tabela 1: Aparaty i zestawy podlegające Promocji

 

Nr ProduktuNazwa Produktu PromocyjnegoRabat Promocyjny dla Klienta
(w tym VAT)
VOA010AEZ 7860 zł
VOA010K001Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/1.4 S zestaw1 720 zł
VOA010K002Z 7 + adapter FTZ zestaw860 zł
VOA010K003Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/1.4 S + adapter FTZ zestaw1 720 zł
VOA010K004Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/1.4 S1 290 zł
VOA010K005Z 7 + NIKKOR Z 14-30mm f/1.4 S + adapter FTZ zestaw1 290 zł
VOA020AEZ 6860 zł
VOA020K001Z 6 + NIKKOR Z 24-70mm f/1.4 S zestaw1 720 zł
VOA020K002Z 6 + adapter FTZ zestaw860 zł
VOA020K003Z 6 + NIKKOR Z 24-70mm f/1.4 S + adapter FTZ zestaw1 720 zł
VOA020K004Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f/1.4 S zestaw1 290 zł
VOA020K005Z 6 + NIKKOR Z 14-30mm f/1.4 S + adapter FTZ zestaw1 290 zł
VBA520AED850860 zł
VBA520K001D850 zestaw AF-S 24-120 mm f/1.4 G ED VR 1 290 zł
VBA420AED750860 zł
VBA420K001D750 zestaw AF-S 24-85 mm VR860 zł
VBA420K002D750 zestaw AF-S 24-120 mm VR1 290 zł
VBA510AED7500860 zł
VBA510K001D7500 zestaw AF-S DX 18-105 mm f/3.5-5.6G ED VR860 zł
VBA510K002D7500 zestaw AF-S DX 18-140 mm f/3.5-5.6G ED VR860 zł
VBA500AED5600430 zł
VBA500K001D5600 zestaw AF-P DX 18-55 VR430 zł
VBA500K003D5600 zestaw AF-S DX 18-105 VR430 zł
VBA500K002D5600 zestaw AF-S DX 18-140 VR430 zł
VBA500K004D5600 zestaw AF-P DX 18-55 VR + AF-P DX 70-300 VR560 zł
D3500430 zł
VBA550K001D3500 zestaw AF-P 18-55 VR430 zł
VBA550K003D3500 zestaw AF-S DX 18-105 mm VR430 zł
VBA550K004D3500 AF-S DX 18-140 f/3.5-5.6G ED VR430 zł
VBA550K005D3500 AF-P DX 18-55 f/3.5-5.G VR + AF-P DX 70-300 f/4.5-6.3G ED VR560 zł
VBA550K002D3500 zestaw AF-P 18-55430 zł

 

Tabela 2: Obiektywy podlegające Promocji

 

Nr ProduktuNazwa Produktu PromocyjnegoRabat Promocyjny dla Klienta (w tym VAT)
JMA708DAZ 24-70mm f/2.8 S860 zł
JMA704DAZ NIKKOR 24-70mm f/4 S 860 zł
JMA001DAZ NIKKOR 50mm f/1.8 S860 zł
JMA705DAZ NIKKOR 14-30mm f/4 S430 zł
JMA102DAZ NIKKOR 35mm f/1.8 S430 zł
JAA822DAAF-S NIKKOR 200-500 mm f/5,6E ED VR650 zł
JAA806DBAF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR525 zł
JAA811DAAF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR430 zł
JAA808DAAF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR430 zł
JAA630DBAF-S MICRO NIKKOR 105mm f/2.8G IF ED VR350 zł
JAA833DAAF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR215 zł
JAA825DAAF-S DX NIKKOR 16-80 mm f/2.8-4E ED VR430 zł
JAA821DAAF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR430 zł
JAA832DAAF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR215 zł
JAA813DAAF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II175 zł
JAA829DAAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR130 zł

7.1.1.

Udział w Promocji jest uwarunkowany zakupem u Uczestnika fabrycznie nowych Produktów Promocyjnych z powyższej listy. Dane Produktów są dostępne na stronie www.nikon.pl/promocje

7.1.2.

Każdy Produkt Promocyjny z określonym numerem seryjnym może uczestniczyć w Promocji tylko raz.

7.1.3.

Każdy Klient może otrzymać Rabat Promocyjny na maksymalnie dwa Aparaty/Zestawy Promocyjne i maksymalnie trzy Obiektywy Promocyjne.

7.1.4.

Wszystkie pozostałe produkty NIKON, akcesoria lub usługi zakupione w sklepie internetowym (on-line) lub w stacjonarnym punkcie detalicznym (off-line) Uczestnika lub u innego odsprzedawcy nie uczestniczącego w Promocji, nie są Produktami Promocyjnymi i dlatego nie kwalifikują się do udzielenia Rabatu Promocyjnego.

8.

Do udziału kwalifikują się wyłącznie Produkty Promocyjne zakupione przez Klienta od Uczestnika w wymienionym w pkt 4 regulaminu Okresie Promocyjnym. Rabat Promocyjny może zostać przyznany wyłącznie przez Uczestników. Na Kliencie przed dokonaniem zakupu, leży obowiązek uzyskania informacji, czy dany odsprzedawca detaliczny jest Uczestnikiem promocji. W przypadku, gdy Produkt Promocyjny, którym zainteresowany jest Klient, przestał być dostępny w Okresie Promocji, Klient nie będzie uprawniony do Rabatu Promocyjnego w późniejszym terminie.

9.

Zarówno Nikon jak i Uczestnik zobowiązuje się do ochrony prywatności danych, zobacz Ogólna Polityka Prywatności Nikon pod adresem https://www.nikon.pl/pl_PL/footers/privacy_policy.page

10.

W przypadku istotnych powodów Nikon w porozumieniu z Uczestnikiem ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Promocji lub/i usunięcia Uczestnika z listy w dowolnym momencie, bez uprzedniego lub/i oddzielnego powiadomienia, do zakończenia Promocji. Dotyczy to w szczególności przypadków siły wyższej oraz przypadku, gdy właściwa realizacja Promocji nie jest możliwa z przyczyn technicznych oraz/lub prawnych. Zmiany w Regulaminie nie będą naruszać uprzednio praw nabytych przez klientów. Zmieniony Regulamin uczestnictwa obowiązuje od daty jego opublikowania na stronie internetowej wskazanej w pkt. 7.1.1.