D3300

Rady i wskazówki

Efekty filmowe

Filmy: Kolor selektywny

Opcja „Kolor selektywny” umożliwia rejestrowanie wybranych kolorów – wszystkie inne są rejestrowane w odcieniach szarości. Należy wybrać kolory różniące się od tła. W przeciwnym razie będzie ono widoczne na filmie również jako kolorowe. Istnieje możliwość wyboru zakresu odcieni, warto więc określić rozpiętość dokładnie odpowiadającą kolorom obiektu, które mają zostać zachowane. Przez wyróżnienie niektórych barw funkcja „Kolor selektywny” pozwala wzmocnić odbiór zdjęcia.

Obróć pokrętło trybu pracy, aby wybrać tryb efektów (tryb kreatywny) i wybierz opcję „Kolor selektywny”. Zostanie wyświetlone okno dialogowe wyboru koloru. Wybierz kolor, ustawiając na nim ramkę widoczną w środkowej części wyświetlacza. Wybrane kolory są wyświetlane w polach w górnej części wyświetlacza. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wybierz zakres odcieni: im wyższa liczba, tym szerszy zakres zachowywanych kolorów.

Funkcje używane do Efekty filmowe
Poznaj szczegółowe informacje na temat użytych ustawień i procedur..