D3300

Rady i wskazówki

Charakterystyczne obiekty jako tło

Portretowana osoba słabo widoczna
Obiekt „obcięty”

Podczas wykonywania portretów na tle dużego budynku lub pomnika istnieje ryzyko, że fotografowana osoba zostanie zdominowana. Jeśli natomiast spróbujemy odpowiednio wykadrować portretowaną osobę, większa część budynku może nie być widoczna na zdjęciu.

Zrównoważona kompozycja

Można temu zapobiec przez ustawienie portretowanej osoby nieco dalej od obiektu i użycie obiektywu o standardowej ogniskowej (zamiast szerokokątnego). Lekkie przymknięcie przysłony sprawi, że zarówno portretowana osoba, jak i tło znajdą się w obszarze ostrości.

Funkcje używane do Charakterystyczne obiekty jako tło
Poznaj szczegółowe informacje na temat użytych ustawień i procedur..