D3300

Rady i wskazówki

Ruchome obiekty

AF-C, AF z dynamicznym wyborem pola

Czy zdarzyło Ci się doświadczyć problemów z ustawieniem ostrości podczas fotografowania sportowców lub innych obiektów w ruchu? W celu sfotografowania poruszającego się obiektu konieczne jest odpowiednie dobranie parametrów ustawiania ostrości. Sposób ustawiania ostrości przez aparat w trybie AF jest zależny od kombinacji trybu ustawiania ostrości i trybu pola AF. Jako tryb ustawiania ostrości należy wybrać tryb ciągłego AF. W tym trybie aparat ustawia ostrość w sposób ciągły, odpowiednio do zmian odległości od fotografowanego obiektu. Tryb pola AF określa sposób, w jaki aparat wybiera pole ostrości (pola ostrości są wyświetlane w wizjerze). W przypadku wybrania trybu Śledzenie 3D aparat wybierze pole ostrości na podstawie ruchu obiektu. W przypadku obiektów poruszających się w nieprzewidywalny sposób należy użyć trybu AF z dynamicznym wyborem pola.