D3300

Funkcje aparatu

Balans bieli: precyzyjna korekta

Opcja Balans bieli w menu fotografowania pozwala na dokładną regulację wybranego ustawienia balansu bieli.

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu, a następnie w menu fotografowania wyróżnij opcję Balans bieli i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo.
02. Wyróżnij żądane ustawienie balansu bieli i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo (w przypadku wybrania ustawienia Światło jarzeniowe wyróżnij żądany rodzaj oświetlenia i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo; w przypadku wybrania opcji Pomiar manualny funkcja precyzyjnej korekty nie jest dostępna).
03. Użyj wybieraka wielofunkcyjnego, aby dokonać precyzyjnej korekty balansu bieli.
Korekty można dokonać w 12-stopniowym zakresie dla każdej z osi żółty (A) –niebieski (B) i zielony (G) – magenta (M).

G: Więcej zielonego
M: Więcej magenty
B: Więcej niebieskiego
A: Więcej żółtego

1: Współrzędne
2: Regulacja
04. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany i wyjść.

Balans bieli: precyzyjna korekta: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Balans bieli: precyzyjna korekta.