D3300

Funkcje aparatu

Światło odbite

Światło lampy błyskowej można „odbić” od sufitu lub ściany. Rozprasza się w ten sposób błysk, aby zmiękczyć cienie oraz ograniczyć odblaski od włosów, skóry, odzieży i obiektów na pierwszym planie.

Światło odbite
Bezpośrednie oświetlenie (wbudowana lampa błyskowa)

Funkcje aparatu

01. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwolnienia blokady głowicy, a następnie odchyl ją lub obróć.
02. Głowicę można przechylać w górę pod kątem 90° lub w dół pod kątem 7° oraz obracać w poziomie o 180° w lewo i w prawo.

Głowicę można ustawiać w pozycjach widocznych na ilustracji – osiągnięcie każdej z nich jest sygnalizowane kliknięciem.
Wybór kąta przechylenia/obrotu głowicy oraz powierzchni odbijającej:

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie dobrego efektu jest odchylenie głowicy w kierunku sufitu i wykorzystanie go jako powierzchni odbijającej błysk.

Obrócenie głowicy w poziomie pozwala uzyskać taki sam efekt, gdy aparat jest trzymany w pozycji pionowej.

Jeszcze większe zmiękczenie błysku można uzyskać, odbijając go od sufitu lub ściany za aparatem (a nie przed).

Do odbicia błysku należy wykorzystywać powierzchnie w kolorze białym lub powierzchnie silnie odbijające światło. W przeciwnym przypadku barwa powierzchni odbijającej błysk może wpłynąć na kolorystykę zdjęć.

Należy unikać bezpośredniego oświetlania błyskiem fotografowanego obiektu.

W zależności od warunków fotografowania odpowiednia odległość pomiędzy głowicą a powierzchnią odbijającą błysk wynosi ok. 1–2 m.

1: Biały sufit
1: Po obróceniu głowicy o 180° odchyl ją w górę o 75°.
Jeśli odległość od powierzchni odbijającej jest zbyt duża, można zamiast niej użyć białej kartki papieru formatu A4. Przed wykonaniem zdjęcia należy się upewnić, że fotografowany obiekt jest oświetlany odbitym błyskiem.

1: Biała kartka papieru nieprzepuszczająca światła

Światło odbite: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Światło odbite.