D3300

Funkcje aparatu

Efekty specjalne: efekt aparatu zabawkowego

Uzyskanie efektu aparatu zabawkowego przez dostosowanie nasycenia i oświetlenia narożników kadru.

Efekty specjalne: efekt aparatu zabawkowego

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji EFFECTS.
02. Obracaj pokrętło sterowania, aż na monitorze pojawi się opcja Efekt aparatu zabawkowego.
03. Naciśnij przycisk podglądu na żywo. Na monitorze pojawi się widok z obiektywu.
04. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcje widoczne na ilustracji.
05. Dostosuj ustawienia opcji.

Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w górę lub w dół, aby wyróżnić opcję Żywość lub Winietowanie, a następnie w lewo lub w prawo, aby zmienić ustawienie. Parametr Żywość umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie nasycenia barw, a parametr Winietowanie – kontrolę efektu winietowania.
06. Po wybraniu ustawień naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Aby wyjść z trybu podglądu na żywo, obróć przełącznik podglądu na żywo. Wybrane ustawienia zostaną zachowane i będą stosowane w odniesieniu do zdjęć wykonanych z użyciem wizjera.

Efekty specjalne: efekt aparatu zabawkowego: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Efekty specjalne: efekt aparatu zabawkowego.