D3300

Funkcje aparatu

Efekty specjalne: kolor selektywny

Umożliwia robienie zdjęć czarno-białych, na których tylko jeden kolor będzie zachowany.

Efekty specjalne: kolor selektywny
Tryb automatyczny

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji EFFECTS.
02. Obracaj pokrętło sterowania, aż na monitorze pojawi się opcja Kolor selektywny.
03. Naciśnij przycisk podglądu na żywo. Na monitorze pojawi się widok z obiektywu.
04. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcje koloru selektywnego.
05. Wybierz kolor.

Wykadruj obiekt w białym kwadracie na środku wyświetlacza i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w górę, aby wybrać kolor, który zostanie zachowany w końcowej wersji zdjęcia (aparat może mieć problem z wykryciem kolorów o niskim nasyceniu, dlatego należy wybierać nasycone kolory).

Aby powiększyć obraz w środkowej części wyświetlacza, co umożliwi bardziej precyzyjne wybranie koloru, naciśnij przycisk powiększenia w trybie odtwarzania.

Aby wyłączyć powiększenie, naciśnij przycisk miniatury/pomniejszenia w trybie odtwarzania.

1: Wybrany kolor
06. Wybierz zakres kolorów.

Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w górę lub w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć zakres podobnych odcieni, które zostaną zachowane w końcowej wersji zdjęcia. Wybierz wartość od 1 do 7. W przypadku wybrania wysokiej wartości na zdjęciu mogą zostać zachowane odcienie innych kolorów.

1: Zakres kolorów
07. Wybierz dodatkowe kolory.

Aby wybrać dodatkowe kolory, obróć pokrętło sterowania w celu wyróżnienia kolejnego z trzech pól kolorów w górnej części wyświetlacza, a następnie powtórz kroki 04 i 05, aby wybrać inny kolor. W razie potrzeby powtórz czynności, aby wybrać trzeci kolor.

Aby cofnąć wybór wyróżnionego koloru, naciśnij przycisk Usuwanie (aby usunąć wszystkie kolory, naciśnij i przytrzymaj przycisk Usuwanie). W wyświetlonym oknie dialogowym potwierdzenia wybierz opcję Tak.
08. Po wybraniu ustawień naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Aby wyłączyć podgląd na żywo, naciśnij jego przycisk. Wybrane ustawienia zostaną zachowane i będą stosowane w odniesieniu do zdjęć wykonanych z użyciem wizjera.

Efekty specjalne: kolor selektywny: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Efekty specjalne: kolor selektywny.