D3300

Funkcje aparatu

Efekty specjalne: efekt miniatury

Umożliwia utworzenie zdjęć, które wyglądają jak fotografie dioram.

Efekty specjalne: efekt miniatury

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji EFFECTS.
02. Obracaj pokrętło sterowania, aż na monitorze pojawi się opcja Efekt miniatury.
03. Naciśnij przycisk podglądu na żywo. Na monitorze pojawi się widok z obiektywu.
04. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego ustaw pole AF w żądanym punkcie, a następnie naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

Aby tymczasowo usunąć z wyświetlacza opcje efektu miniatury i powiększyć obraz na monitorze w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij przycisk powiększenia w trybie odtwarzania.

Naciśnij przycisk miniatur/pomniejszenia w trybie odtwarzania, aby przywrócić wyświetlanie efektu miniatury.
05. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcje efektu miniatury.
06. Dostosuj opcje.

Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w lewo lub w prawo, aby wybrać orientację obszaru, na który zostanie ustawiona ostrość, a następnie naciśnij wybierak wielofunkcyjny w górę lub w dół, aby dostosować szerokość tego obszaru.
07. Po wybraniu ustawień naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Aby wyłączyć podgląd na żywo, naciśnij jego przycisk. Wybrane ustawienia zostaną zachowane i będą stosowane w odniesieniu do zdjęć wykonanych z użyciem wizjera.

Efekty specjalne: efekt miniatury: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Efekty specjalne: efekt miniatury.