D3300

Funkcje aparatu

Efekty specjalne: szkic kolorowy

Aparat wykrywa i koloruje zarysy w celu uzyskania efektu szkicu kolorowego.

Efekty specjalne: szkic kolorowy
Tryb automatyczny

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji EFFECTS.
02. Obracaj pokrętło sterowania, aż na monitorze pojawi się opcja Szkic kolorowy.
03. Naciśnij przycisk podglądu na żywo. Na monitorze pojawi się widok z obiektywu.
04. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcje widoczne na ilustracji.
05. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić opcje widoczne na ilustracji.

Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w górę lub w dół, aby wyróżnić opcję Żywość lub Kontury, a następnie w lewo lub w prawo, aby zmienić jej ustawienie. Zwiększenie lub zmniejszenie wartości parametru Żywość pozwala uzyskać efekt nasyconych lub wyblakłych, monochromatycznych kolorów. Parametr Kontury pozwala zwiększyć lub zmniejszyć grubość linii. Zwiększenie grubości linii powoduje również wzrost nasycenia kolorów.
06. Po wybraniu ustawień naciśnij przycisk OK, aby zakończyć.

Aby wyłączyć podgląd na żywo, naciśnij jego przycisk. Wybrane ustawienia zostaną zachowane i będą stosowane w odniesieniu do zdjęć wykonanych z użyciem wizjera.

Efekty specjalne: szkic kolorowy: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Efekty specjalne: szkic kolorowy.