D3300

Funkcje aparatu

Efekty specjalne

Fotografowanie i filmowanie z zastosowaniem efektów specjalnych.

Efekty specjalne: efekt aparatu zabawkowego
Efekty specjalne: efekt miniatury
Efekty specjalne: kolor selektywny
Efekty specjalne: malowidło HDR

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji EFFECTS.
02. Obracaj pokrętło sterowania, aż na monitorze pojawi się żądana opcja.

Efekty specjalne: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Efekty specjalne.