D3300

Funkcje aparatu

Tryb ekspozycji: tryb M (manualny)

Użytkownik wybiera przysłonę i czas otwarcia migawki. Tryb manualny umożliwia użycie ustawienia „czas B” w celu fotografowania z długim czasem naświetlania. Dzięki temu, że użytkownik kontroluje zarówno przysłonę, jak i czas otwarcia migawki, tryb manualny pozwala uzyskać wyjątkowe efekty. Jednak nieprawidłowe połączenie ustawień może spowodować, że zdjęcie będzie zbyt jasne (prześwietlone) lub zbyt ciemne (niedoświetlone). Dobierając przysłonę i czas otwarcia migawki, należy zwrócić uwagę na wskaźnik ekspozycji.

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji M.
02. Sprawdź wskaźniki ekspozycji i dobierz czas otwarcia migawki oraz przysłonę. Migawka

Zmiany czasu otwarcia migawki dokonuje się przez obrócenie pokrętła sterowania (w prawo, aby go skrócić, lub w lewo, aby wydłużyć).
03. Aby zmienić ustawienie przysłony, naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji przysłony, a następnie obracaj pokrętło sterowania (w lewo, aby zwiększyć otwór przysłony/ustawić niższą liczbę przysłony, lub w prawo, aby zmniejszyć otwór przysłony/ustawić wyższą liczbę przysłony).

Tryb ekspozycji: tryb M (manualny): Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Tryb ekspozycji: tryb M (manualny).