D3300

Funkcje aparatu

Tryb ekspozycji: tryb A (automatyka z preselekcją przysłony)

Użytkownik wybiera przysłonę, a aparat automatycznie dobiera czas otwarcia migawki w celu uzyskania optymalnej ekspozycji. Ten tryb pomaga kontrolować rozmycie tła.

Duży otwór przysłony (f/1,4)
Mały otwór przysłony (f/5,6)

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji A.
02. Obróć pokrętło sterowania w lewo, aby zwiększyć otwór przysłony (ustawić niższą liczbę przysłony), lub w prawo, aby zmniejszyć otwór przysłony (ustawić wyższą liczbę przysłony).

Tryb ekspozycji: tryb A (automatyka z preselekcją przysłony): Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Tryb ekspozycji: tryb A (automatyka z preselekcją przysłony).