D3300

Funkcje aparatu

Bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania

Bezprzewodowe piloty WR-R10, WR-T10 i WR-1 umożliwiają zdalne sterowanie aparatem. Spust migawki na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania działa w ten sam sposób co spust migawki aparatu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji dołączonej do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.