D3300

Funkcje aparatu

Modyfikowanie ustawień Picture Control

Istniejące ustawienia wstępne i osobiste ustawienia Picture Control można zmodyfikować w celu dopasowania do sceny lub intencji twórczych. Można dobrać odpowiednie połączenie ostrości, kontrastu i nasycenia przy użyciu opcji Szybka korekta lub ręcznie zmienić poszczególne ustawienia.

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu. Wyróżnij w menu fotografowania pozycję Ustawienia Picture Control i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo.
02. Wyróżnij żądane ustawienie Picture Control i naciśnij wybierak wielofunkcyjny w prawo.
03. Naciśnij wybierak wielofunkcyjny w górę lub w dół, aby wyróżnić żądane ustawienie, a następnie w lewo lub w prawo, aby wybrać wartość. Powtarzaj te czynności do czasu dostosowania wszystkich parametrów lub wybierz opcję Szybka korekta, aby użyć wstępnie zdefiniowanego zestawu ustawień.

Domyślne ustawienia można przywrócić przez naciśnięcie przycisku Usuwanie.
04. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany i wyjść.

Ustawienia Picture Control, które zostały zmodyfikowane względem ustawień domyślnych, są oznaczone gwiazdką (*).

Modyfikowanie ustawień Picture Control: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Modyfikowanie ustawień Picture Control.