D3300

Funkcje aparatu

Wyświetlanie filmów

Filmy są oznaczane w widoku pełnoekranowym ikoną filmu.
Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

Funkcje aparatu

Filmy są oznaczane w widoku pełnoekranowym ikoną filmu.

1: Długość
Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć odtwarzanie. Bieżącą pozycję wskazuje pasek postępu filmu.

1: Bieżąca pozycja/całkowita długość
2: Pasek postępu filmu
3: Głośność
4: Objaśnienie sterowania
Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk wybieraka wielofunkcyjnego w dół.
Aby wznowić odtwarzanie, gdy film jest wstrzymany albo przewijany, naciśnij przycisk OK.
Każde kolejne naciśnięcie przycisku zwiększa szybkość odtwarzania (2×, 4×, 8×, 16×). Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje przejście do początku lub końca filmu (pierwsza i ostatnia klatka są oznaczane odpowiednią ikoną widoczną w prawym górnym rogu monitora).
Jeśli odtwarzanie jest wstrzymane, film jest przewijany po jednej klatce. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje ciągłe przewijanie.
Obróć pokrętło sterowania, aby przejść do przodu lub do tyłu o 10 sekund.
Naciśnij przycisk powiększenia w trybie odtwarzania, aby zwiększyć głośność, lub przycisk miniatur/pomniejszenia w trybie odtwarzania, aby ją zmniejszyć.
Aby powrócić do widoku pełnoekranowego, naciśnij wybierak wielofunkcyjny w górę lub naciśnij przycisk odtwarzania.

Wyświetlanie filmów: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Wyświetlanie filmów.