D3300

Funkcje aparatu

Filmy

Filmy można nagrywać w trybie podglądu na żywo.

Film

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk podglądu na żywo. Na monitorze pojawi się widok z obiektywu.
02. Ustaw aparat.

Prawą ręką trzymaj aparat za uchwyt, a lewą podtrzymuj korpus lub obiektyw.
03. Wciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

1: Pole AF
04. Naciśnij przycisk nagrywania filmu, aby rozpocząć nagrywanie.

Na monitorze jest wyświetlany wskaźnik nagrywania oraz maksymalny pozostały czas nagrania.

1: Wskaźnik nagrywania
2: Pozostały czas
05. Aby zakończyć nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk nagrywania filmu.

Naciśnij przycisk podglądu na żywo, aby go wyłączyć.

Filmy: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Filmy.