D3300

Funkcje aparatu

Ekran Informacje: podgląd na żywo/rejestrowanie filmów

Funkcje aparatu

01. Naciskaj przycisk informacji, aby przechodzić pomiędzy kolejnymi trybami ich wyświetlania (funkcja ta nie jest dostępna w trybie Łatwa panorama).

1. Wyświetlanie wskaźników fotografowania
2. Wyświetlanie wskaźników filmowania
3. Ukrycie wskaźników
4. Linie kadrowania

Ekran Informacje: podgląd na żywo/rejestrowanie filmów: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Ekran Informacje: podgląd na żywo/rejestrowanie filmów.