D3300

Funkcje aparatu

Podgląd na żywo: powiększenie podglądu

Funkcje aparatu

01. Aby powiększyć obraz na monitorze w celu dokładnego ustawienia ostrości, naciśnij przycisk powiększenia w trybie odtwarzania.

Do powiększania i pomniejszania obrazu służą przyciski powiększenia i pomniejszenia w trybie odtwarzania.
02. Po powiększeniu obrazu z obiektywu w szarej ramce w prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się okno nawigacji.

Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego można przewinąć ekran do obszarów kadru niewidocznych na monitorze (funkcja dostępna wyłącznie w przypadku wybrania trybu szerokiego lub normalnego pola AF). Naciśnięcie przycisku miniatury/pomniejszenia w trybie odtwarzania spowoduje zmniejszenie powiększenia.

1: Okno nawigacji

Podgląd na żywo: powiększenie podglądu: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Podgląd na żywo: powiększenie podglądu.