D3300

Funkcje aparatu

Podgląd na żywo

Używając trybu podglądu na żywo, można kadrować zdjęcia i filmy na monitorze. Ta technika nosi nazwę „fotografowania z podglądem na żywo”.

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk podglądu na żywo. Na monitorze pojawi się widok z obiektywu.
02. Umieść pole AF na fotografowanym obiekcie.

Pole AF różni się w zależności od wybranego ustawienia trybu pola AF.

1: Pole AF
03. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

Podczas ustawiania ostrości pole AF miga na zielono. Jeśli aparat poprawnie ustawił ostrość, pole AF jest wyświetlane na zielono. Jeśli aparat nie może ustawić ostrości, pole AF miga na czerwono.

Ustawienia ekspozycji można zablokować, naciskając przycisk AE-L/AF-L – nie dotyczy to jednak trybów Automatyczny i Automatyczny (błysk wyłączony).
04. Naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.

Monitor zostanie wyłączony, a dioda dostępu do karty pamięci zaświeci się, co oznacza, że trwa zapisywanie danych. Do czasu zakończenia zapisywania danych nie należy wyjmować akumulatora ani karty pamięci.

Po zrobieniu zdjęcia jest ono wyświetlane na monitorze przez kilka sekund, a następnie aparat wraca do trybu podglądu na żywo.
05. Aby wyłączyć podgląd na żywo, naciśnij jego przycisk.

Podgląd na żywo: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Podgląd na żywo.