D3300

Funkcje aparatu

Obiektywy z redukcją drgań (VR)

Obiektywy VR są wyposażone w unikatowe rozwiązania Nikon redukujące wibracje i poruszenie obrazu.

System redukcji drgań eliminuje efekt drgań aparatu, umożliwiając skrócenie czasu otwarcia migawki mniej więcej o 3–4 stopnie, zwiększenie zakresu dostępnych ustawień czasu otwarcia migawki i fotografowanie z ręki w różnych sytuacjach.

Redukcja drgań włączona
Redukcja drgań wyłączona

Aby skorzystać z funkcji redukcji drgań, przesuń przełącznik w pozycję ON.

Redukcja drgań jest aktywowana po wciśnięciu do połowy spustu migawki. Ogranicza wpływ drgań aparatu na obraz w wizjerze, ułatwiając jednocześnie kadrowanie obiektu i ustawianie ostrości przez mechanizm autofokusa oraz w trybach ręcznego ustawiania ostrości.

Funkcje aparatu

01. Jeśli obiektyw jest wyposażony w przełącznik funkcji redukcji drgań (VR), ustaw go w pozycji ON, aby ograniczyć wpływ drgań.

Obiektywy z redukcją drgań (VR): Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Obiektywy z redukcją drgań (VR).