D3300

Funkcje aparatu

Wymienne obiektywy

Funkcje aparatu

01. Zdejmij pokrywkę bagnetu korpusu.

Zdejmij tylną pokrywkę obiektywu.
02. Ustaw znaczniki pozycji mocowania obiektywu w linii.

1: Znacznik pozycji mocowania (aparat)
2: Znacznik pozycji mocowania (obiektyw)
03. Obracaj obiektyw we wskazanym kierunku aż do zatrzaśnięcia.
04. Pamiętaj, aby zdjąć pokrywkę obiektywu, zanim zaczniesz robić zdjęcia.
05. Przed odłączeniem lub wymianą obiektywu upewnij się, że aparat jest wyłączony. Aby odłączyć obiektyw, naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania obiektywu (1), jednocześnie obracając obiektyw w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (2).

Po odłączeniu obiektywu załóż z powrotem pokrywki obiektywu i pokrywkę bagnetu korpusu.

Wymienne obiektywy: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Wymienne obiektywy.