D3300

Funkcje aparatu

Czułość ISO

Ustawienie czułości na światło (czułości ISO) w aparacie można dostosować do warunków oświetleniowych. Ogólnie im większa czułość ISO, tym mniej światła potrzeba do poprawnej ekspozycji. Umożliwia to stosowanie mniejszych otworów przysłony i krótszych czasów otwarcia migawki. Dostępne opcje zależą od wybranego trybu fotografowania.

Wysoka czułość ISO, krótki czas otwarcia migawki
Niska czułość ISO, długi czas otwarcia migawki

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk i.
02. Wyróżnij na ekranie informacji bieżącą wartość czułości ISO, a następnie naciśnij przycisk OK.
03. Wyróżnij odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK.