D3300

Funkcje aparatu

Tryb ustawiania ostrości (podgląd na żywo)

Wciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje włączenie autofokusa. Tryb ustawiania ostrości pozwala wybrać, czy aparat ma zablokować ostrość, czy ustawiać ją w sposób ciągły, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

AF-S (pojedynczy AF):
Do fotografowania nieruchomych obiektów. Aparat ustawia i blokuje ostrość po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

AF-F (tryb ciągłego AF):
Do fotografowania ruchomych obiektów. Do czasu naciśnięcia spustu migawki aparat ustawia ostrość w sposób ciągły. Aparat ustawia i blokuje ostrość po wciśnięciu spustu migawki do połowy.

MF (ręczne ustawianie ostrości):
Do fotografowania z ręcznym ustawieniem ostrości.

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk i.
02. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij na ekranie informacji bieżący tryb ustawiania ostrości i naciśnij przycisk OK.
03. Wyróżnij żądany tryb ustawiania ostrości i naciśnij przycisk OK.

Tryb ustawiania ostrości (podgląd na żywo): Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Tryb ustawiania ostrości (podgląd na żywo).