D3300

Funkcje aparatu

Tryb ustawiania ostrości (fotografowanie z użyciem wizjera)

Wciśnięcie spustu migawki do połowy powoduje włączenie autofokusa. Tryb ustawiania ostrości pozwala wybrać, czy aparat ma zablokować ostrość, czy ustawiać ją w sposób ciągły, gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy.

AF-A (automatyczny AF):
Aparat automatycznie wybiera pojedynczy autofokus, jeśli obiekt się nie porusza, albo wybiera tryb ciągłego autofokusa, jeśli obiekt się porusza. Migawkę można zwolnić tylko wtedy, gdy aparat zablokuje ostrość.

AF-S (pojedynczy AF):
Do fotografowania nieruchomych obiektów. Aparat ustawia i blokuje ostrość po wciśnięciu spustu migawki do połowy. Migawkę można zwolnić tylko wtedy, gdy aparat zablokuje ostrość.

AF-C (ciągły AF) Do fotografowania ruchomych obiektów. Gdy spust migawki jest wciśnięty jest do połowy, aparat ustawia ostrość w sposób ciągły. Migawkę można zwolnić tylko wtedy, gdy aparat zablokuje ostrość.

MF (ręczne ustawianie ostrości):
Do fotografowania z ręcznym ustawieniem ostrości.

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk i.
02. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij na ekranie informacji bieżący tryb ustawiania ostrości i naciśnij przycisk OK.
03. Wyróżnij żądany tryb ustawiania ostrości i naciśnij przycisk OK.

Tryb ustawiania ostrości (fotografowanie z użyciem wizjera): Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Tryb ustawiania ostrości (fotografowanie z użyciem wizjera).