D3300

Funkcje aparatu

Fotografowanie z lampą błyskową

Większość lustrzanek cyfrowych jest wyposażonych we wbudowaną lampę błyskową. Błysk lampy jest wyzwalany automatycznie, gdy obiekt jest słabo oświetlony lub zdjęcie jest wykonywane pod światło, a także w trybie automatycznym oraz w niektórych programach tematycznych, m.in. Portret i Makro. W trybach P, S, A i M należy ręcznie włączyć lub wyłączyć lampę błyskową. Wyłączenie lampy podczas fotografowania słabo oświetlonych obiektów może się wiązać z wydłużeniem czasu otwarcia migawki oraz poruszonymi zdjęciami lub intensywnymi cieniami, jeśli obiekt jest fotografowany pod światło. Lampa błyskowa pozwala uniknąć poruszenia i eliminuje cienie w przypadku fotografowania pod światło.

Lampa błyskowa włączona
Lampa błyskowa wyłączona

Funkcje aparatu

Tryby, w których lampa błyskowa jest aktywowana automatycznie

W tych trybach wbudowana lampa błyskowa jest w razie potrzeby automatycznie podnoszona i wyzwalana.
01. Wybierz tryb lampy błyskowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu lampy błyskowej, a następnie obracaj pokrętło sterowania, aż na ekranie informacji zostanie wyświetlony żądany tryb.
02. Zrób zdjęcia. W razie potrzeby po naciśnięciu spustu migawki do połowy lampa błyskowa zostanie podniesiona i wyzwolona podczas wykonywania zdjęcia.

Jeśli lampa nie uniesie się automatycznie, NIE NALEŻY podnosić jej ręcznie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uszkodzenie lampy błyskowej.
Tryby, w których lampa błyskowa jest aktywowana ręcznie

W tych trybach należy ręcznie unieść lampę błyskową. W przeciwnym razie lampa nie zadziała.
01. Naciśnij przycisk trybu lampy błyskowej, aby ją unieść.
02. Wybierz tryb lampy błyskowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu lampy błyskowej, a następnie obracaj pokrętło sterowania, aż na ekranie informacji zostanie wyświetlony żądany tryb.
03. Zrób zdjęcia. Lampa błyskowa zostanie wyzwolona podczas wykonywania każdego zdjęcia.

Fotografowanie z lampą błyskową: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Fotografowanie z lampą błyskową.