D3300

Funkcje aparatu

Kompensacja ekspozycji

„Kompensacja ekspozycji” polega na celowej zmianie wartości ekspozycji sugerowanej przez aparat w celu uzyskania jaśniejszych lub ciemniejszych zdjęć. W trybach P, S i A aparat automatycznie dobiera parametry ekspozycji. Wybrana wartość jednak nie zawsze zapewnia żądane efekty. Każdy ma inne preferencje dotyczące ekspozycji i może się okazać, że jaśniejsze lub ciemniejsze zdjęcie będzie bliższe zamierzonemu efektowi. W takim przypadku należy użyć kompensacji ekspozycji. Aparaty cyfrowe pozwalają na wyświetlanie zdjęć na bieżąco podczas fotografowania. Sprawdź podgląd i w razie potrzeby zwiększaj lub zmniejszaj wartość ekspozycji aż do uzyskania żądanego efektu — odpowiedniego rozjaśnienia lub przyciemnienia zdjęcia.

Kompensacja ekspozycji: 0 EV
Kompensacja ekspozycji: +1,3 EV
Kompensacja ekspozycji: -1,3 EV

Funkcje aparatu

01. Aby wybrać wartość kompensacji ekspozycji, naciśnij i przytrzymaj przycisk kompensacji ekspozycji i obracaj pokrętło sterowania, aż w wizjerze lub na ekranie informacji zostanie wyświetlona żądana wartość.
02. Wartości dodatnie powodują rozjaśnienie zdjęcia, a wartości ujemne – przyciemnienie.

Kompensacja ekspozycji: Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Kompensacja ekspozycji.