D3300

Funkcje aparatu

Przysłona (głębia ostrości)

Od przysłony zależy ilość światła padającego na matrycę, a jej ustawienie wyraża się jako „liczbę przysłony”: f/1,4, f/2, f/3,5, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32.

Duży otwór przysłony (f/3)
Mały otwór przysłony (f/9)

Zmiana otworu względnego pozwala na ustawienie szerokości otwarcia przysłony, przez którą światło wpada do aparatu. Ma to wpływ na ilość światła przechodzącego przez obiektyw. Wysoka wartość f oznacza przymknięcie przysłony i przepuszczanie mniej światła do aparatu. Natomiast niska wartość f oznacza otwarcie przysłony i przepuszczenie większej ilości światła. Przejście od wartości f/4 do f/5,6 powoduje ograniczenie o połowę ilości światła trafiającego do aparatu. Tym samym jasność obrazu powstającego na matrycy zmniejsza się o 50%.

Od przysłony zależy również głębia ostrości przed i za obiektem. Im wyższa liczba przysłony, tym większa głębia ostrości. Obniżenie wartości f powoduje ograniczenie głębi ostrości przed i za obiektem. To zjawisko nazywa się „głębią ostrości”.

Funkcje aparatu

01. Ustaw pokrętło trybu pracy w pozycji A lub M.
02. Obróć pokrętło sterowania w lewo, aby zwiększyć otwór przysłony (ustawić niższą liczbę przysłony), lub w prawo, aby zmniejszyć otwór przysłony (ustawić wyższą liczbę przysłony).

Przysłona (głębia ostrości): Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Przysłona (głębia ostrości).