D3300

Funkcje aparatu

Tryb pól AF (podgląd na żywo)

W podglądzie na żywo pole ostrości w trybie autofokusa jest widoczne na wyświetlaczu. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego można je przesunąć w inną część kadru. Sposób wyboru pola ostrości zależy od trybu pola AF.

W podglądzie na żywo dostępne są różne tryby pól AF, m.in. szerokie, normalne, śledzenie obiektów i priorytet twarzy.

Wybór trybu pola AF jest również dostępny podczas filmowania.

AF z priorytetem ostrości twarzy
Szerokie pole AF
Normalne pole AF
AF ze śledzeniem obiektu

Funkcje aparatu

01. Naciśnij przycisk i.
02. Za pomocą wybieraka wielofunkcyjnego wyróżnij na ekranie informacji bieżący tryb pola AF i naciśnij przycisk OK.
03. Wyróżnij odpowiednią opcję i naciśnij przycisk OK.
04. Wybierz pole AF.

AF z priorytet. ostr. twarzy:

Fotografowana osoba po wykryciu przez aparat jest oznaczana podwójną żółtą ramką (w przypadku wykrycia wielu twarzy, maks. 35, aparat ustawia ostrość na najbliższą). Do wybrania innej osoby należy użyć wybieraka wielofunkcyjnego.

Jeśli aparat przestanie wykrywać osobę (bo na przykład odwróciła się plecami do aparatu), ramka nie będzie już wyświetlana.

1: Pole AF
04. Wybierz pole AF.

Szerokie i normalne pole AF:

Przesuń pole AF w dowolne miejsce kadru, używając wybieraka wielofunkcyjnego, albo naciśnij przycisk OK, aby umieścić pole AF w centrum kadru.

1: Pole AF
04. Wybierz pole AF.

AF ze śledzeniem obiektu:

Umieść pole AF na fotografowanym obiekcie i naciśnij przycisk OK. Pole AF będzie się poruszać wraz z wybranym obiektem, gdy przemieści się on w kadrze.

Aby wyłączyć tryb śledzenia ostrości, ponownie naciśnij przycisk OK.

1: Pole AF

Tryb pól AF (podgląd na żywo): Powiązane funkcje

Wyświetl informacje na temat funkcji związanych z następującym elementem: Tryb pól AF (podgląd na żywo).