Nikon Imaging | Polska | Europa

Dział serwisu i pomocy technicznej

Gratulujemy trafnego wyboru oraz dziękujemy za okazane zaufanie.

W przypadku wystąpienia problemu technicznego z Państwa sprzętem oraz jeśli nie udało się go rozwiązać z pomocą wsparcia technicznego https://nikonimgsupport.com/eu/BV_Knowledgebase?sitecode=pl_PL&ctry=PL&lang=pl lub plików do pobrania z naszej strony internetowej, sprzęt należy przesłać do odpowiedniego punktu serwisowego w celu wykonania diagnostyki lub naprawy.

  • Praktyczne porady

  • Serwis

  • Kontakt

  • Śledzenie naprawy

  • Części zamienne

  • Gwarancja

  • Zasady dokonywania napraw

W przypadku konieczności zgłoszenia sprzętu do naprawy w autoryzowanym serwisie Nikon w Polsce prosimy o dołączenie wypełnionego formularza zgłoszenia serwisowego do przesyłki ze sprzętem. Formularz nie jest potrzebny w przypadku dostarczenia osobistego do serwisu. Dołączenie wypełnionego formularza skróci czas naprawy. Wysłanie samego formularza bez sprzętu nie skutkuje rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury przez serwis i zgłoszenie takie będzie odrzucone. UWAGA! Podanie adresu elektronicznego klienta ułatwi przepływ informacji na temat statusu naprawy.